Strony WWW i zdjęcie panoramy Gniezna wykonał:

Jerzy Górka

Oś. Wł. Łokietka 14a/9

62-200 GNIEZNO

tel (061) 426-86-66

  e-mail:gorjerzy@poczta.onet.pl