Zakład Usług Technicznych i Technologicznych
"GROTECHT"

Jan i Tadeusz Groszewscy
os. Kazimierza Wielkiego 36/3
62-200 GNIEZNO

Adres Zakładu: Gniezno, ul. Artyleryjska 1

Tel./Fax: 61 426-41-95; 61 425-86-26, e-mail: poczta@grotecht.pl